Příští topná sezóna slibuje příjemnější podmínky zákazníkům

Letošní topná sezóna byla opravdu velkou zkouškou. Pro domácnosti tato zkouška obnášela hlavně boj o to, jakým způsobem uplatit a případně vybalancovat drastické navýšení energií v průběhu roku.

Pro mnohé dodavatele a distributory pak bylo toto období zkouškou po stránce ekonomického přežití a zároveň i získání dostatku zdrojů pro svoje klienty. Toto období už ale naštěstí pomalu přechází a ačkoliv se mnozí nadále obávají budoucnosti, tak jsou vyhlídky do nové topné sezóny o poznání příjemnější.

Krize, kterou nikdo nepředvídal

Hlavním důvodem krize byla a je pochopitelně situace na Ukrajině, která v rámci mezinárodních sankcí vůči Rusku přerušila celou řadu obchodních kontraktů. Mezi těmito komoditami byl i samotný plyn, který patří mezi ty nejdůležitější ekonomické komodity vůbec.

Také z toho důvodu začalo docházet k okamžitému zdražování nejen plynu, ale následně i elektřiny. První stopy krize přitom dodavatelé plynu pocítili poměrně brzy, protože světový trh v některých ohledech s podobným vývojem počítal. Stoupající cena plynu přitom ale byla jedním z mnoha následků spuštěného řetězce.

Proč tedy došlo ke zdražení energie?

Určitě vás tak napadá, proč na místě, kde se vyrábí velké množství energie z jádra nebo uhlí, došlo k takovému vzrůstu energie. V tomto případě je všechno dáno hlavně tím, že je majoritní součástí výroby energií je plyn. A kterýkoli dodavatel elektřiny okamžitě pocítil jeho zdražení.

Nová sezóna by měla být mnohem klidnější

Nová sezóna s největší pravděpodobností nebude tak kritická jako v posledním roce. Průměrný dodavatel elektřiny Ústní nad Labem dokáže oproti poslední sezóně razantně snížit ceny, i když už nebude stanoven tzv. vládní strop. Důvodem je hlavně to, že v mezidobí mimo topnou sezónu bylo možné nahradit ztracené východní kontrakty novými možnostmi zásobování. Pro většinu dodavatelů a distributorů tak nejen samotné ceny energií, ale hlavně jejich dostupnost, už nebudou takovým problémem, jak tomu bylo v uplynulé topné sezóně.